وحید ایمنی کیست؟

دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارای مدرک مربیگری مهارت های زندگی از موسسه آموزش عالی مدت

مشاور تحصیلی انگیزشی

مشاور و مدرس مدارس و آموزشگاه های گاج،رشد،عرشیان،پسران ایران،گام برترو...

انگیزشی کنکوری تحصیلی

نویسنده بیش از ده عنوان مقاله در زمینه برنامه ریزی و انگیزش کنکوری

نویسنده کتاب نیتروکنکور

دارای مدرک تخصصی مداخلات روانی و اجتماعی از هلال احمر

مربی راه اندازی کسب و کار

​مجری و مربی دوره کسب و کار در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال98-97

مشاوره رایگان وحیدایمنی کیست

موسسه گام برتر

مشاوره رایگان وحیدایمنی علیرضا نبی

علیرضا نبی کارآفرین برتر کشوری

مشاوره رایگان وحیدایمنی کیست

آموزشگاه گاج

مشاوره رایگان وحیدایمنی نیترو کنکور

مجوزچاپ کتاب مشاوره کنکوری                   نیتروکنکور

مشاوره رایگان وحیدایمنی نیترو کنکور

نویسنده کتاب نیتروکنکور

مشاوره رایگان وحیدایمنی کیست

دبیرستان عرشیان

جلسات انگیزشی گام برتر

مشاوره رایگان وحیدایمنی کیست
مشاوره رایگان وحیدایمنی کیست

سازمان جوانان هلال احمر

مشاوره رایگان وحیدایمنی کیست

آموزش مهارتهای زندگی ویژه مادران

مشاوره رایگان وحیدایمنی کیست

​​​انگیزشی کنکوری