دروس عمومی و معجزه آن| تاثیر دروس عمومی در موفقیت کنکور

دروس عمومی و معجزه آن| دروس عمومی چه تاثیری بر موفقیت دارند؟

 

معجزه دروس عمومی_vahidimeni.ir

 

درس های عمومی از اساسی ترین دروس کنکور های سراسری است که اهمیت زیادی دارد. این دروس بین رشته های مختلف، مشترک بوده و شامل: ادبیات، عربی، دینی و زبان انگلیسی است. در ادامه به بررسی اهمیت دروس عمومی و در اصل معجزه دروس عمومی می پردازیم؛ همچنین موارد کاربردی جذابی نیز بررسی خواهیم کرد. 

برای دریافت مشاوره از استاد وحید ایمنی: 09025406673

 

 

تاثیر صد زدن یک درس در کنکور:

 

تاثیر صد زدن یک درس در کنکور_vahidimeni.ir

 

شاید شما هم شنیده باشید که اگر داوطلبی یک درس را صدرصد بزند تاثیر شگفت انگیز مخفی خواهد داشت که داوطلبان از آن خبر ندارند؛ بنظر می رسد این حرف چیزی بیشتر از شایعه نباشد.

تاثیر صدرصد زدن به ضریب آن درس و همچنین میانگین بقیه داوطلبان در آن درس بستگی دارد برای مثال درس عربی و زبان انگلیسی را بعنوان دو درس عمومی ضریب دو(یعنی ضریب یکسان) بررسی می کنیم؛ میانگین درصد بچه ها در درس زبان خیلی بیشتر از درس عربی است به همین سبب اگر دانش آموزی بتواند به فرض درس عربی را صددرصد بزند تاثیر بیشتری خواهد داشت تا اینکه درس زبان را صدرصد بزند!

 

 

خواندن دروس عمومی در یک ماه:

 

خواندن دروس عمومی در یک ماه_vahidimeni.ir

 

درس های عمومی همانند دروس اختصاصی، بخش های مفهومی و حفظی دارد اما خب این مقادیر حفظی و مفهومی فرق دارد.

اگر نزدیک کنکور است و مطالعه چندانی از درس های عمومی نداشته اید می توانید روی بخش های حفظی بیشتر تمرکز کنید تا بتوانید در عرض چند هفته مطالب را جمع کرده و تست بزنید. تا جایی که فرصت کردید می توانید بخش های مفهومی را نیز کار کنید تا به یک سطح خوبی از تسلط برسید.

منظور از بخش های مفهومی درس های عمومی: قرابت معنایی ادبیات، درک مطلب عربی و زبان و خیلی بخش های دیگر است.

بخش های حفظی همانند لغات زبان، ترجمع عربی و... است 

مجدد تاکید می کنم چه برای قسمت های مفهومی و چه برای قسمت های حفظی، جهت رسیدن به تسلط در هرکدام از بخش های درس های عمومی نیاز به تست زنی دارید! 

 

 

حذف دروس عمومی در کنکور:

 

حذف دروس عمومی در کنکور_vahidimeni.ir

 

طبق گفته ابراهیم سوزنچی از سال 1402 دروس عمومی، از کنکور حذف خواهد شد! یعنی کنکور 1402 بدون سوالات عمومی برگزار خواهد شد و کنکور سراسری از دروس تخصصی 3 سال آخر دبیرستان طرح خواهد شد!

البته باید بگویم که حذف دروس عمومی بطور کل از برنامه درسی خود، اشتباه است. اول از همه، دانش آموزان در امتحانات نهایی خود درس های عمومی رابطور قطع دارند که نمرات امتحانات نهایی تاثیر برروی رتبه کنکور شما دارد.

بگذریم از اینکه شاید یک زمانی همین قانون تصویب شده، لغو شود!

برای دریافت مشاوره از استاد وحید ایمنی: 09025406673

 

 

هر سوال در کنکور چند درصد است؟

 

هر سوال در کنکور چند درصد است_vahidimeni.ir

 

سوال بسیاری از دانش آموزان این است که هر سوال در کنکور چند درصد است؛ این موضوع بستگی به درس ها و تعداد سوالات آن درس دارد. با توجه به اینکه درس های عمومی هریک 25 سوال است هر سوال 4 درصد خواهد داشت!

این میان باید به نمره منفی جواب های غلط خود نیز باشید؛ همانطور که می دانید که هر 3 جواب غلط، امتیاز یک جواب درست شما را حذف می کند.

برای دریافت مشاوره از استاد وحید ایمنی: 09025406673

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده