آیا کنکور حذف می شود؟

موضوع حذف کنکور در دستور کار مجلس است!

 

 

 

حذف کنکور!

 

یکی از نمایندگان مجلس اظهار کرد که موضوع حذف کنکور در دستور کار مجلس است اما!

 

مافیای کنکور یعنی چی؟

 

گروهی وجود دارد که موافق حذف کنکور نیست.گروه مافیای کنکور اجازه اجرای این تصمیم را نمی دهند!

 

کنکور کرونایی 99!

 

کنکور 99 باتوجه به شرایط کرونا با سختگیری زیاد برگزار شد. خیابان ها و مسیرهای تردد داوطلبان کنکور و اولیا و همراهان آنها با توجه به شرایط کرونا خلوت بود و مثل سال های پیش تجمعات بسیار بزرگ وجود نداشت همچنین در ورودی های حوزه های کنکوری تجمع زیاد نبود ولی در هر صورت کنکور امسال با شرایط بسیار سخت برگزار شد که این هزینه های سنگینی بر دولت و فشار های روانی برای داوطلبان و اولیا و همراهان داشت.آنچه مجلس اظهار می کند آنان موافق حذف کنکور هستند اما گروهی به اسم مافیای کنکور وجود دارد که چون از این موضوع منتفع هستند و سود می برند موافق حذف کنکور نیستند!

به هرحال مجلس شورای اسلامی تنها نظارت دارد و دخالتی در اجرایی کردن موضوع ندارد و کسانیکه باید اجرا کنند موافق نیستند!

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده