قضیه قیف در قبولی کنکور پزشکی!

قضیه قیف در کنکور سراسری تجربی!

 

قضیه قیف در قبولی کنکور پزشکی1

 

قیف اصلا چگونه است؟

اگر به قیف نگاهی بیندازید می بینید مواد براحتی از طرف بزرگ و گشادتر وارد می شوند اما خروج از قسمت باریکتر،سخت است.اما پزشکی چه ربطی به قیف دارد؟

 

قیف کنکور پزشکی در ایران!

در ایران قبولی پزشکی قیف بر عکس است.یعنی در ابتدا داوطلبان باید از آزمون بسیار سخت کنکور سراسری تجربی ،رتبه خوب کسب کنند یعنی ابتدا از قسمت باریکتر قیف وارد شوند. پس از آن می رسند به قسمت گشاد قیف!یعنی خارج شدن و فارغ التحصیل شدن دانشجویان پزشکی راحتر است.دانشجوی پزشکی به ندرت مشاهده می شود که پس از ورود به دانشگاه موفق به اخذ مدرک خود نشود!

 

قضیه قیف در قبولی کنکور پزشکی2

 

یعنی در ایران،داوطلبان باید قیف را بطور برعکس طی کنند!یعنی ورودی بسیار سخت و خروجی راحت!هرساله قریب به 500 هزار نفر(و حتی بیشتر)برای قبولی در رشته پزشکی به رقابت می پردازند اما ظرفیت پزشکی تنها حدود 5 هزار نفر است!یعنی تنها 1% از داوطلبان موفق به قبولی پزشکی می شوند این یعنی ورودی بسیار سخت به دانشگاه!

 

قیف پزشکی در بیشتر کشورها!

قیف پزشکی در بیشتر کشورها بطور واژگون نیست.یعنی شاید بسیاری از داوطلبان براحتی وارد رشته پزشکی شوند و از قسمت گشاد قیف وارد شوند،اما هرکسی نمی تواند مدرک پزشکی خود را دریافت کند؛به بیان دیگر خروجشان همانند عبور از قسمت باریک قیف سخت است!

 

قضیه قیف در قبولی کنکور پزشکی

 

نظر شما در مورد قیف قبولی کنکور پزشکی چیست؟ پایین کامنت کنید .

 

 

 

 

حس و حال درس خواندن

 

 

حس و حال درس خواندن نداری ؟! کلیک کن 

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده