زیست کنکور و هر آنچه باید در مورد زیست شناسی بدانید!

زیست کنکور و تمام آنچه که باید درباره زیست شناسی بدانید

 

زیست کنکور_vahidimeni.ir

 

درس زیست شناسی به قطع از اساسی ترین دروس رشته تجربی در مدرسه، امتحانات نهایی و مهمتر، در کنکور سراسری است.

صراحتا می توان گفت که درس زیست شناسی قلب رشته تجربی است؛ برای رسیدن به قبولی پزشکی، برای کسب رتبه برتر در کنکور و خیلی موارد دیگر شما اول از همه باید به درس زیست شناسی توجه ویژه داشته باشید تا به موفقیت های مذکور دست پیدا کنید؛ در صورت اغفال در درس زیست شناسی انتظار موفقیت چشمگیر نداشته باشید زیرا شما به درس اساسی رشته تجربی نپرداخته اید!

در ادامه به معرفی مشخصات زیست شناسی خواهیم پرداخت؛ با ما همراه باشید.

برای تدریس خصوصی زیست شناسی: 09044686613 (خانم ایمنی)

 

 

زیست کنکور 1401:

 

زیست کنکور 1401_vahidimeni.ir

 

ضریب زیست شناسی:

ضریب زیست در 5 زیرگروه گروه آزمایشی علوم تجربی به روال زیر است:

  • زیرگروه 1: 4

  • زیرگروه 2: 4

  • زیرگروه 3: 2

  • زیرگروه 4: 2

  • زیرگروه 5: 2

تعداد سوالات زیست:

تعداد سوالات درس زیست شناسی در طول سال های متفاوت یک عدد ثابت بوده است هرچند تعداد سوالات از فصول مختلف کمی تغییر می کند اما تعداد نهایی سوالات زیست در کنکور سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی 50 تست بوده است که از این 50 تست 17 تست مربوط به زیست دهم، 17 تست مربوط به زیست یازدهم و درنهایت 16 تست مربوط به زیست دوازدهم می باشد. درنهایت داوطلبان باید آمادگی خود را از هر لحاظ چه مهارتی و تسلط و چه از لحاظ سرعتی کسب کنند تا بتوانند به موفقیت مدنظر خود برسند.

 

 

آموزش زیست کنکور:

 

آموزش زیست کنکور_vahidimeni.ir

 

قبل ازآنکه درباره آموزش زیست کنکور صحبت کنم دوست دارم به موضوع زمان پاسخگویی سوالات زیست کنکور بپردازم.

داوطلبان کنکور تجربی جهت پاسخگویی به سوالات زیست شناسی 36 دقیقه وقت دارند. اگر کمی حساب و کتاب کنیم یک داوطلب برای پاسخ به هر تست نزدیک 43 ثانیه وقت دارد یعنی کمتر از یک دقیقه!

برای تدریس خصوصی زیست شناسی: 09044686613 (خانم ایمنی)

 

 

دبیر زیست کنکور:

 

دبیر زیست کنکور_vahidimeni.ir

 

برای آنکه دبیر زیست کنکور، خدمتتان معرفی کنم لازم می دانم ابتدا سرفصل های زیست را برایتان بگویم:

دقیق ترین بودجه بندی زیست کنکور 1401:

 

 بودجه بندی زیست دهم:

فصل 10 سوال
فصل 23-4 سوال
فصل 31-2 سوال
فصل 43-5 سوال
فصل 52-3 سوال
فصل 63 سوال
فصل 72 سوال

 

بودجه بندی زیست یازدهم:

فصل 13 سوال
فصل 22-3 سوال
فصل 32-3 سوال
فصل 41 سوال
فصل 52-3 سوال
فصل 61 سوال
فصل 72-3 سوال
فصل 82 سوال
فصل 91 سوال

 

بودجه بندی زیست دوازدهم:

فصل 12-3 سوال
فصل 21-3
فصل 3 3-4
فصل 43-4
فصل 51-3
فصل 61-2
فصل 71
فصل 82

 

برای تدریس خصوصی زیست شناسی: 09044686613 (خانم ایمنی)

 

 

 

 

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده