مقالات کنکور و انگیزشی

برگزاری کنکور نظام قدیم در سال 1400

  احتمال تمدید نظام قدیم کنکور 1400 نظر سازمان سنجش در مورد کنکور نظام قدیم در سال 1400 به این ترتیب است که خانم زرین آمیزی در این مورد گفتند:سازمان سنجش مرجع رسیدگی به این موضوع نیست اما چون رییس سازمان سنجش،رییس شورای سنجش و پذیرش وزیر علوم نیز هست داوطلبان می توانند در خواست خود را برای سازمان سنجش ارسال کنند .که در صورت رسیدن به حد نصاب و …
ادامه مطلب

تقویت انگیزشی کنکور با فاکتورهای پرقدرت

در این مقاله فاکتورهای پرقدرت انگیزشی کنکور مخصوصا پزشکی،تجربی،انسانی،ریاضی را مطالعه می کنید.
ادامه مطلب

  گرفتن و نگه داشتن انگیزه 

انگیزه همواره یکی از نیازهای بشر برای دسترسی به اهداف خود بوده است.در این مقاله راه های انگیزه گرفتن به صورت جامع بیان شده است.
ادامه مطلب