مقالات کنکور و انگیزشی

آیا کنکور حذف می شود؟

موضوع حذف کنکور در دستور کار مجلس است!       حذف کنکور!   یکی از نمایندگان مجلس اظهار کرد که موضوع حذف کنکور در دستور کار مجلس است اما!   مافیای کنکور یعنی چی؟   گروهی وجود دارد که موافق حذف کنکور نیست.گروه مافیای کنکور اجازه اجرای این تصمیم را نمی دهند!   کنکور کرونایی 99!   کنکور 99 باتوجه به شرایط کرونا با سختگیری زیاد برگزار شد. خیابان ها …
ادامه مطلب