مقالات کنکور و انگیزشی

زهرا نامور مبارزه با بیماری و کنکور

زهرا نامور با وجود بیماری اش در کنکور تجربی و پزشکی موفق شد ! رتبه برتر شد . پزشکی قبول شد .
ادامه مطلب