مقالات کنکور و انگیزشی

سهمیه های کنکور

سهمیه های مختلف کنکور 1400   سهمیه مناطق: سهمیه مناطق یکی از سهمیه های کنکور است که اتفاقا جمعیت بالایی نیز دارد.سهمیه مناطق شامل منطقه یک، منطقه دو و منطقه سه می باشد.سهمیه های کنکور مناطق با توجه به امکانات و کیفیت آموزشی مشخص شده است.بسته به اینکه سه سال آخر دبیرستان را در کدام منطقه تحصیل کرده باشید مشمول هرکدام از سهمیه های کنکور مربوط به مناطق می‌شوید. ظرفیت …
ادامه مطلب

بهترین مشاوره کنکور تجربی | انسانی | ریاضی | ارزان قیمت

معرفی بهترین و مناسب ترین مشاوره کنکور برای رشته های تجربی و انسانی و ریاضی ارزان قیمت با یک جلسه مشاوره کنکور رایگان جهت شناخت بهتر مشاور کنکور
ادامه مطلب

موثرترین مشاوره کنکور + استراتژی

در این مقاله معیار های موثر ترین مشاوره کنکور را می خوانیم .
ادامه مطلب