جوانی که در شب کنکور فلج و نابینا شد!

 

 

مردی که شب کنکور فلج و نابینا شد!

 

 

این همه اتفاق شب کنکور!

 

رضا کلبادی،داوطلبی است که در شب کنکور فلج و نابینا شد!بعد از انجام آزمایشات او متوجه شد که مبتلا به بیماری ام اس است.

در قسمت هجدهم برنامه تلویزیونی(مکث)،این برنامه میزبان جوانی بود که اراده کرد و دوباره به زندگی برگشت.این نوجوان به زندگی خود باامید بیشتر برگشت علاوه براین موضوع به دیگران نیز کمک کرد! در برنامه مکث،گیتی خامنه میزبان مهمانی خواهد بود که در شب کنکور،فلج و نابینا شد.رضا کلبادی پس از انجام آزمایشات متوجه شد که مبتلا به بیماری ام اس است! رضا کلبادی پس از این خبر به انزوا کشیده شد و به افسردگی مبتلا شد.افسردگی موجب شد که او اضافه وزن آورد و به یک سری بیماری های جسمی مبتلا شد و انگیزه زندگی اش را از دست داد.

 

جانی دوباره!

اما ماجرا در اینجا تمام نمی شود!رضا کلبادی تصمیم گرفت نیرویی دوباره بگیرد و برای زندگی بهتر تلاش کند.او از این انزوا خارج شد.45 کیلو لاغر کرد!با رعایت دستورات پزشکی حالش بهتر شد!رضا کلبادی تا حدود زیادی بینایی اش را به دست آورد.این مرد بزرگ علیه بیماری جنگید و پس از آن به دیگران کمک می کند تا آنها نیز بتوانند به زندگی بهتر برگردند!

 

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده