اکثر رتبه های برتر کنکور تیزهوشانی هستند!

 

 

رتبه های برتر کنکور سراسری 99

 

 

مدارس رتبه های برتر کنکور رشته تجربی:

 

سید امیر سید شنوا(رتبه 1):متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رامین آزادی(رتبه 2):متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان علامه حلي

محمد تیموری(رتبه 3):متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

سپهر اسلامی(رتبه 4):متوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي انرژي اتمي

علی مولایی(رتبه 5):متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي يک

شهریار سلیمانی(رتبه 6):متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

سارا احمدی(رتبه 7): متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان (سمپاد)

علی چیت ساز(رتبه 8):متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان دبيرستان متوسطه دوم پسرانه دستغيب 1 ناحيه دو

مهراب شادی دیزناب(رتبه 9):متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيدمدنى

محمد مهدی قلی زاده(رتبه 10)متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتى (سمپاد)

 

 

رتبه های برتر رشته تجربی نظام جدید بودند یا نظام قدیم؟

 

سید امیر سید شنوا(رتبه 1): تجربی نظام جدید

رامین آزادی(رتبه 2): تجربی نظام جدید

محمد تیموری(رتبه 3): تجربی نظام جدید

سپهر اسلامی(رتبه 4): تجربی نظام جدید

علی مولایی(رتبه 5): تجربی نظام جدید

شهریار سلیمانی(رتبه 6): تجربی نظام جدید

سارا احمدی(رتبه 7): تجربی نظام جدید

علی چیت ساز(رتبه 8): تجربی نظام جدید

مهراب شادی دیزناب(رتبه 9): تجربی نظام جدید

محمد مهدی قلی زاده(رتبه 10) تجربی نظام جدید

 

 

گفت و گو با رتبه 1 کشوری تجربی:

 

 

 

نکات حیاتی و لازم برای انتخاب رشته!کلیک کن.

 

نکات لازم برای انتخاب رشته

 

 

 

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده