رابطه عاطفی برقرار کردن با افراد درونگرا -دوستی با درونگرا ها

رابطه عاطفی برقرار کردن با افراد درونگرا

 

 

دوستی با افراد درونگرا

در این دنیای دروغین عشق ورزیدن کمی کمرنگ تر شده و ما دقیقا نمی توانیم تشخیص دهیم که چه کسانی  ما را به طور واقعی دوست می دارند اما در این بین افرادی به نام درونگرا ها هستند که به عشق ورزیدن واقعی جان بخشیدن و ما را با عشق  آشنا تر کردند .

خصوصیاتی که نشان می دهد که یک فرد درونگرا  با شما رابطه عاطفی برقرار کرده.

مسائل شخصی 

درونگرا ها به مسائل شخصی خود بسیار اهیمیت می دهند و سعی خود را می کنند که با کسانی مسائل شخصی خودشان را در میان بگذارند که به آنها اعتماد دارند در واقع اگر یک فرد درونگرا مسائل شخصی خود را با شما در میان گذاشت مطمئن باشید که او به شما خیلی اعتماد دارد و برایش در زندگی او جز مهم ترین افراد هستید.

تلفنی صحبت کردن 

یک از مهم ترین خصوصیات درونگرا در برقراری رابطه عاطفی می توانیم به تلفنی صحبت کردن اشاره بکنیم درونگرا از تلفنی صحبت کردن بیزارند .

 

از علایق خودشان تعریف می کنند .

علایق آنها مثل مسائل شخصی شان است و برایشان می تواند بسیار اهمیت داشته باشد پس اگر از علایقشان برای شما می گویند بدانید که حتما آنها برای شما بسیار اهمیت قائل هستند .

ارتباط چشمی 

درونگراها تمایل ندارندکه با دیگران ارتباط چشمی برقرار کنند و مواقعی که متوجه شدید که فرد درونگرا با شما ارتباط چشمی برقرار کرده است گویای این است که با شما احساس صمیمیت دارد.

تمایل ندارند که در جمع باشند .

افراد درونگرا  علاقه ای به بودن در مجالس و مهمونی ها ندارند مگر آنکه با شخصی که فرد امن زندگی شان است در جمع و مهمونی ها شرکت بکنند .

همکاری در کار 

همان طور که میدانید درونگرا ها تمایل ندارند که در فعالیت های گروهی شرکت بکنند و ترجیح می دهند که به صورت انفرادی کارشان انجام دهند زمانی که مشاهده کردید که یک درونگرا با شما در یک کاری مشارکت می کند مطمئن باشید که به شما علاقه مند است و بسیار دوست می دارد .

به جای صحبت از عشق آن را نشان می دهند .

افراد درونگرا اهل کارهای فوق العاده بزرگ و ژست عاشقانه نیستند و به این ویژگی  خود آگاه اند . بنابراین انتظار نداشته باشید که همسر درونگرای شما  نام تان را از فراز قله فریاد بزند . درونگرا ها افرادی هستند که وقتی تا دیر وقت کار می کنید برایتان غذا می گیرند و به محل کارتان می آورند . آنها با استفاده از موضوعاتی که بین خودتان جالب است یک پروژه ی هنری می سازند و به شما تقدیم می کنند این ویژگی به سبب گوش دادن آنهاست ، انها عمیقا به شما گوش می دهند  و بهتر از هرکس دیگری می دانند که شما به چه چیزی احتیاج دارید .

 

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده