حل مسائل ژنتیک+ ژنتیک کنکور+ ژنتیک زیست+ زیست کنکور

حل مسائل ژنتیک:

چگونه مسائل ژنتیک کنکور را حل کنیم؟

 

حل-مسائل-ژنتیک

 

می توانم با قاطعیت بگویم که یکی از مشکلات اساسی دانش آموزان در مطالعه ژنتیک کنکور، حل مسائل ژنتیک است؛ به این معنی که دانش آموزان نمی توانند مسائل ژنتیک را با تسلط و در زمان پیشنهادی حل کنند!

از این رو در این مقاله قرار است در این زمینه بیشتر صحبت کنیم و اینکه چگونه حل مسائل ژنتیک را آسانتر و سهل تر انجام دهیم بحث می کنیم. با ما همراه باشید.

ژنتیک کنکور را به ما بسپارید!

جهت تهیه پکیج ژنتیک جامع کنکور:

09044686613 نازیلا ایمنی-دبیر زیست

 

 

حل مسائل ژنتیک پایه:

 

حل-مسائل-ژنتیک-پایه

 

در قسمت حل مسائل ژنتیک پایه، دوست دارم به این موضوع اشاره کنم که شما برای اینکه بتوانید مسئله های ژنتیک کنکور را حل کنید باید مطالب اساسی و پایه ژنتیک را خوب بلد باشید. اجازه دهید دو نکته بسیار مهم خدمتتان عرض کنم:

  • نکته اول این است که داوطلب کنکور تجربی باید بر روی مباحث پایه ژنتیک، تمرکز خوبی داشته باشد؛ تصور کنید دانش آموزی را که بر مفاهیم مثل ژنوتیپ، فنوتیپ، انواع رابطه های غالب و مغلوبی و هم توانی و بارزیت ناقص، مربع پانت و... تسلط نداشته باشد. خب معلوم است که در سایر قسمت های حل مسائل ژنتیک به مشکل بر می خورد. پس روی مفاهیم پایه به اندازه کافی تمرکز کنید تا به خوبی یاد بگیرید.
  • نکته دوم مربوط به تصمیم حذف کردن بخشی از ژنتیک است؛ همیشه با تاکید می گویم که تا جایی که ممکن است مباحثی از ژنتیک را حذف نکنید چون سوالات زیادی را از دست می دهید و همچنین مباحث ژنتیک بسیار پیوسته است. اینجا می خواهم بگویم در بدترین حالت که خواستید مبحثی از ژنتیک را حذف کنید لاقل مباحث پایه را حذف نکنید! من نمی توانم اینجا فصلی به شما بگویم که فلان فصل را حذف کنید یا نکنید! صحبت من این است که مثلا مبحث پایه ای مثل چرخه سلولی را حذف نکنید چون در جای جای ژنتیک این مفاهیم بکار رفته است! 

پس توجه ویژه ای به مفاهیم پایه ژنتیک داشته باشید تا بتوانید در حل مسائل ژنتیک پایه توانمند باشید!

تدریس زیست کنکور+ تدریس خصوصی زیست:

09044686613 نازیلا ایمنی-دبیر زیست

 

مسائل احتمال ژنتیک:

 

مسائل-احتمال-ژنتیک

 

بسیاری از سوالات ژنتیک کنکور مربوط به مسائل احتمال ژنتیک است. یعنی  اینکه درباره صفات و ژنوتیپ یا فنوتیپ والدین صحبت می کند و درباره نوعی صفت در فرزندان از شما احتمال می خواهد و یا بالعکس اطلاعاتی درباره فرزندان داده سپس درباره صفات والدین سوال می کند.

جهت اینکه در مسائل احتمال ژنتیک و در نهایت در حل مسائل ژنتیک به تسلط خوبی برسید باید اول از همه مفاهیم کتاب درسی را خوب فرا بگیرید و در گام بعدی تست بزنید، و اتفاقا زیاد هم تست بزنید! البته منظور ما این نیست که کیفیت را فدای کمیت کنید! باید تست با کیفیت زیاد بزنید!

هرچقدر بیشتر تست می زنید و پاسخنامه تشریحی را دقیق تر و بهتر بررسی می کنید دیدگاه متمرکزتر و دقیق تری نسبت به مسائل احتمال ژنتیک خواهید داشت.

گاهی اوقات برخی دبیران زیست می گویند که جهت تعیین ژنوتیپ و فنوتیپ فرزندان یا والدین و محاسبه احتمال هر صفتی لازم نیست مربع پانت رسم کنید که وقتتان را بگیرد. اجازه بدهید یک حرف خیلی جالب خدمتتان بگویم:

شما برای حل مسائل ژنتیک لازم است که از مفهوم مربع پانت استفاده کنید یعنی اینکه گامت ها را تعیین کنید و هر یک را با دیگری آمیزش داده و ژنوتیپ و فنوتیپ حاصل را مشخص کنید. اما در جایی می توانید رسم مربع و نوشتن برخی جزئیات غیرلازم را فاکتور بگیرید تا زمان شما سیو شود.

شما در اصل از مفهوم مربع پانت استفاده می کنید ولی این میان شاید از رسم "مربع" خودداری می کنید ولی در هر حال مفهوم مربع پانت استفاده شده است؛ البته ممکن است در برخی مواقع از روش ها و راه حل های خلاصه و میانبر استفاده کرد و حتی لازم نباشد که از مفهوم مربع پانت استفاده کنید خیلی هم عالی!

اما بحث من با معلمانی است که از مفهوم مربع پانت استفاده می کنند اما چون صرفا "مربع" نکشیده اند می گویند ما از مربع پانت اسفاده نکرده ایم!

ژنتیک کنکور را به ما بسپارید!

جهت تهیه پکیج ژنتیک جامع کنکور:

09044686613 نازیلا ایمنی-دبیر زیست

 

 

مسائل ژنوتیپ و فنوتیپ:

 

مسائل-ژنوتیپ-و-فنوتیپ

 

در راستای حل مسائل ژنتیک دوست دارم به موضوع مسائل ژنوتیپ و فنوتیپ بپردازم؛ همانطور که می دانید ژنوتیپ همان ترکیب الل ها و فنوتیپ حالت بروز یافته و ظاهری یک صفت است. مسائل ژنوتیپ و فنوتیپ تیپ های متفاوتی دارد.

  • برخی فنوتیپ ها، یک ژنوتیپ دقیق و مشخص دارند. مثلا فردی با گروه خونی O و AB به ترتیب ژنوتیپ های OO و AB خواهند داشت و احتمال دیگری وجود ندارد یا مثلا فردی که گروه خونی منفی دارد قطع به یقین ژنوتیپ dd دارد. این موارد در حل مسائل ژنتیک کمک شایانی به شما می کند و میتوانید اطلاعات نهفته در صورت سوال را استخراج کرده و مسئله خود را دقیق تر و بهتر حل کنید.

"آموزش ژنتیک به زبان ساده" کلیک کنید.

  • تیپ های متفاوت:
  • ژنوتیپ یا فنوتیپ پدر و مادر بیان می شود و از شما ژنوتیپ یا فنوتیپ فرزندان خواسته می شود.
  • ژنوتیپ یکی از والدین و فرزندان داده می شود و از شما ژنوتیپ یا فنوتیپ والد دیگر خواسته می شود.
  • فنوتیپ یا ژنوتیپ های احتمالی از شما خواسته می شود؛ مثلا می گوید  یک دختر هموفیل، مادرش چه وضعیتی دارد که شما می گویید یا ناقل است یا بیمار و قطعا الل بیماری را دارد؛ همانطور که دیدید ژنوتیپ دقیق مادر مشخص نیست و فقط می دانید که الل بیماری را دارد که می تواند ناقل یا بیمار باشد.
  • و...

در نهایت باید بگویم مسائل ژنوتیپ و فنوتیپ نیز از آن قسمت هایی است که نیاز به تحلیل هوشمندانه دارد؛ منظورم این نیست که لزوما خیلی سخت بوده وشما از عهده اش برنمی آیید؛ بلکه منظورم این است که با وجود تحلیلی و سنگین بودن، شما می توانید با حل تست های زیاد و تحلیل هریک بطور استراتژیک از عهده سوالات سخت و سنگین ژنتیک نیز بربیایید! اینگونه شما هم می توانید در حل مسائل ژنتیک حرفه ای شوید.

تدریس زیست کنکور+ تدریس خصوصی زیست:

09044686613 نازیلا ایمنی-دبیر زیست

 

 

حل مسائل ژنتیک دوازدهم:

 

حل-مسائل-ژنوتیپ-دوازدهم

 

پیرامون حل مسائل ژنتیک دوازدهم باید بگویم که عمده ژنتیک در زیست دوازدهم آورده شده است و دقیقا این مباحث خیلی پایه ای بوده و دانش‌آموزان باید توجه ویژه ای بکنند اما لازم است بگویم یکی از فصل های ژنتیک در زیست یازدهم است یعنی فصل 6 "تقسیم یاخته"

اتفاقا فصل تقسیم سلولی خیلی مهم است و می توان گفت تقریبا در هر فصلی سر و کله اش پیدا می شود!

 

ژنتیک زیست را چطور حرفه ای بخوانیم؟

کلیک کنید.

اما نمی توان کتمان کرد که عمده ژنتیک در زیست دوازدهم قرار گرفته است. به همین سبب لازم است که روی مسائل ژنتیک دوازدهم زیاد کار کنید.

متاسفانه برخی از دانش آموزان کنکوری وارد یک چرخه معیوب می شوند. در سال دوازدهم به هوای کنکوری بودن توجه ویژه ای به دهم و یازدهم می‌کنند و از دروس پایه دوازدهم آن هم زیست دوازدهم غفلت می کنند. شما نباید هیچ یک را فدای دیگری نکنید. تمامی پایه ها اهمیت خود را دارند اگر دنبال این هستید که کدام فصل مهمتر و سوال خیزتر است سراغ بودجه بندی فصول بروید که کمک خوبی به شما می کند و می دانید روی چه فصل هایی باید تاکید بیشتری داشته باشید.

و نکته آخری که می خواهم خدمتتان بگویم: بعضی دانش آموزان با اصرار می‌گویند که مطالعه دروس پایه دوازدهم سخت است؛ پایه های دهم و یازدهم را ما قبلا خوانده ایم و در سال کنکورمان دقیق تر و اصطلاحا کنکوری تر می خوانیم اما دروس دوازدهم را تا به حال نخوانده ایم و از طرفی تصور کنید که یک سری مطالب پایه دوازدهم را ممکن است 2 الی 3 ماه مانده کنکور برای اولین بار می خوانیم.

دوست دارم بگویم که این موضوع چالش جدیدی نیست اینگونه بوده وهست همچنین چالشی تنها مربوط به شما نیست می توان گفت تمام دانش آموزان دوازدهم که می خواهند کنکور بدهند دچار این چالش می شوند. پس شرایط همین بوده و هست.

و موضوع بعدی اینکه شما می توانید طبق بودجه بندی های استاندارد پیش بروید و تمام مطالب یا در نهایت ماکزیمم مطالب را مطالعه کرده و جمع بندی کنید.

همچنین دوست دارم به این نکته اشاره کنم که برخی مواقع به نفع شماست. اگر بخواهم از زاویه ای دیگر بررسی کنم؛ شما دوازدهم را در طی سال کنکوری خود فرا می گیرید خوبی اش در این است که شما از مطالب فاصله نگرفته اید و در آن واحد می توانید آنها را مطالعه کرده و یاد بگیرید.

پس نگران نباشید هرساله دانش آموزان اینگونه بوده اند و چالش جدیدی نیست!

ژنتیک کنکور را به ما بسپارید!

جهت تهیه پکیج ژنتیک جامع کنکور:

09044686613 نازیلا ایمنی-دبیر زیست

 

 مسائل ژنتیک کنکور:

 

حل مسائل دودمانه ژنتیک، مسائل ژنتیک دانشگاهی، مسائل زنتیک کنکور، حل مسائل ژنتیک پایه دانشگاه، حل مسائل اپیستازی، حل مسائل ژنتیک مندلی، مسائل ژنوتیپ و فنوتیپ، حل مسائل ژنتیک دوازدهم، تدریس ژنتیک، آموزش ژنتیک، استاد ژنتیک، ژنتیک پزشکی، ژنتیک زیست، ژنتیک کنکور، زیست ژنتیک کنکور، کنکور تجربی، پزشکی تهران، رشته پزشکی

 

 

 

 

 

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده