چه طور با درونگراها رفتارکنیم ؟ویژگی های درونگراها/نقاط ضعف درونگراها

نحوه رفتار صحیح با درونگراها 

نحوه رفتار صحیح داشتن با درونگراها از مهم ترین مباحثی است که افراد درونگراها از آن رنج می برند پس ما چه طور می توانیم آگاهانه با آنها رفتار کنیم ؟ در قسمت بعدی با ما همراه باشید .در این مقاله می خواهیم به 5 نکته اشاره کنیم که حین برخورد با درونگراها باید رعایت شود .

به تنهایی شان احترام بگذارید .

در تنهایی وقت گذراندن
در تنهایی وقت گذراندن

تنهایی یک اصل مهم برای درونگراهاست در واقع آنها برای دریافت مجدد انرژی به تنهایی احتیاج دارند که ممکنه از دید شما خیلی کسل کننده به نظر برسد اما در تنهایی در اوج انرژی خودشان قرار می گیرند و نوآوری و شکوفایی بیشتر در تنهایی شان اتفاق می افتد .

انتظار تغییر نداشته باشید و آنها را بپذیرید .

هرگز تصور نکنید که درونگراها با قرار گرفتن در محیط های شلوغ می توانند تغییر کنند و به نوعی سعی کنید که شخصیتشان را تغیییر دهید. قرار گرفتن آنها در محیط های شلوغ فقط می تواند میزان سازگاری آنها را بالا ببرد و صرفا این طور نیست که آنها را به فردی با تیپ شخصیتی دیگری تبدیل کند .

از آنها انتظار صمیمی شدن نداشته باشید .

ارتباط صمیمی
ارتباط صمیمی 

برونگراها در تعاملات اجتماعی فعال تر هستند و می توانند دایره دوستان فراوانی داشته باشنداما درونگراها معمولا در انتخاب دوستانشان وسواس به خرج می دهند از این رو دوستان کمی دارند از آن جایی که در بروز هیجانات و احساساتشان به اندازه برونگراها موفق نیستند عده ای انها را نچسب و خشک تلقی می کنند در حالیکه آنها دوستان کمی دارند اما به همان تعداد کم وفادار هستند .

زیاد حرف نزنید .

به جای اینکه احساساتتان را از طریق کلمات با درونگراها در میان بگذارید آنها را با زبان بی زبانی ترجمه کنید .یک درونگرا از لبخند سرشار از محبت شما  بیشتر انرژی می گیرد . انها دوست ندارندبا کلمات درگیر شوند  و بهتر از هر کسی معنای رفتارشما را متوجه می شوند .

آداب را رعایت کنید.

یک درونگرا به سختی و با صدای اهسته به شما سلام می کند اما شما قرار نیست مقابله به مثل کنید و از احوالپرسی با او پرهیز کنید باید در زمان وارد شدنشان به جمع با آنها مثل دیگران رفتار کنید البته در این مراوده تماس جسمی ،بغل کردن و بیش از حد خوش و بش کردن را فاکتور بگیرید .

جهت دریافت مشاوره رایگان 09383677647

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده